Geodezja

Geodezja

Oferta usług geodezyjnych

Moje usługi kieruje przede wszystkim do klientów indywidualnych, firm branży budowlanej, architektonicznej i projektowej oraz przedsiębiorstw prywatnych i państwowych, a także do samorządów lokalnych.
Oferowane usługi są wykonywane solidne i terminowo.

Pomiary związane z granicami nieruchomości:

 • podziały działek
 • rozgraniczenia nieruchomości
 • wznowienia (zniszczonych) znaków granicznych

Budownictwo indywidualne:

 • aktualizacyjny mapy zasadniczej – sporządzanie mapy do celów projektowych
 • wytyczanie budynków
 • wytyczanie tras sieci i przyłączy (wodociągowe, gazowe, elektroenergetyczne, kanalizacyjne, telekomunikacyjne i inne)
 • pomiary powykonawcze obiektów budowlanych
 • pomiary powykonawcze sieci i przyłączy

Obsługa inwestycji:

 • wykonywanie map do celów projektowych (również w wersji numerycznej)
 • wytyczenie budynków, budowli, przyłączy, tras sieci, parkingów, dojazdów, płotów i innych elementów
 • pomiary powykonawcze wszystkich podlegających takiemu pomiarowi obiektów

Inne prace:

 • sporządzanie kartotek (arkusza danych ewidencyjnych) budynków
 • sporządzanie map do celów prawnych
 • pomiary aktualizacyjne np. po rozbiórkach obiektów budowlanych
 • pomiary objętości mas ziemnych
 • tworzenie numerycznego modelu terenu

Lokalizacja tras przewodów podziemnych (metalowych) metodami:

 • Pasywne (odbiór sygnałów obecnych w sposób naturalny)
  • trybem Power – kable energetyczne jak również niektóre inne elementy uzbrojenia terenu emitują sygnał o czestotliwościach 50 Hz i jej harmonicznych.
  • trybem Radio – oprócz sygnałów o czestotliwościach typowych dla kabli energetycznych, niektóre elementy uzbrojenia terenu re-emitują sygnały pochodzące z otoczenia o czestotliwościach radiowych.
 • Aktywne: (podanie sygnału z generatora pozwala na bardziej selektywny odczyt wraz z pomiarem głębokości położenia przewodu)
  • trybem indukcyjnym  – nadajnik umieszcza się w pobliżu lokalizowanej instalacji. W tej metodzie nie jest wymagane bezpośrednie połączenie – odkrycie przewodu.
  • trybem bezpośrednim (galwanicznym) – nadajnik podłącza się bezpośrednio do lokalizowanej instalacji. Metoda ta zapewnia silny, czysty sygnał.
  • zastosowanie klamry zaciskowej – klamrę zaciska się wokół lokalizowanego kabla (również izolowanej rury stalowej np. gazowej). Sygnał drogą indukcji przenoszony jest na lokalizowaną instalację. Metoda ta nie wymaga dostępu do końcówek lokalizowanej instalacji i pozwala na podanie sygnału bez potrzeby wyłączania kabla z eksploatacji.