Wykrywanie

Wykrywanie

lokalizacja tras przewodów podziemnych

Firma oferuje również usługę lokalizacji tras przewodów podziemnych (metalowych). Posiadam odbiornik EZiCAT i750 wraz z dwuczęstotliwościowym nadajnikiem EZiTEX 100. Inteligentny lokalizator EZiCAT i750 posiada zintegrowany GPS i pełną rejestracje danych, dostarczając użytkownikowi informacje, gdzie, kiedy i jak zostały wykorzystany. EZiCAT i750 posiada wszystkie możliwe funkcje które pomogą w skutecznym lokalizowaniu infrastruktury podziemnej, wraz z unikalną funkcją Automatycznego Wskazywania co sprawia, że lokalizowanie zakopanych kabli i rur jest wyjątkowo łatwe i proste.

Wykrywanie przewodów jest możliwe metodami:

Pasywne: (odbiór sygnałów obecnych w sposób naturalny)
  • trybem Power – kable energetyczne jak również niektóre inne elementy uzbrojenia terenu emitują sygnał o czestotliwościach 50 Hz i jej harmonicznych.
  • trybem Radio – oprócz sygnałów o czestotliwościach typowych dla kabli energetycznych, niektóre elementy uzbrojenia terenu re-emitują sygnały pochodzące z otoczenia o czestotliwościach radiowych.
Aktywne: (podanie sygnału z generatora pozwala na bardziej selektywny odczyt wraz z pomiarem głębokości położenia przewodu)
  • trybem indukcyjnym  – nadajnik umieszcza się w pobliżu lokalizowanej instalacji. W tej metodzie nie jest wymagane bezpośrednie połączenie – odkrycie przewodu.
  • trybem bezpośrednim (galwanicznym) – nadajnik podłącza się bezpośrednio do lokalizowanej instalacji. Metoda ta zapewnia silny, czysty sygnał.
  • zastosowanie klamry zaciskowej – klamrę zaciska się wokół lokalizowanego kabla (również izolowanej rury stalowej np. gazowej). Sygnał drogą indukcji przenoszony jest na lokalizowaną instalację. Metoda ta nie wymaga dostępu do końcówek lokalizowanej instalacji i pozwala na podanie sygnału bez potrzeby wyłączania kabla z eksploatacji.