RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

 • Administratorem Państwa danych jest Andrzej Kleszcz, 43-430 Skoczów ul. Górny Bór 34B, NIP: 5482375993, REGON: 243422230, tel. +48 692 219 921
 • Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych, podstawa prawna: Art. 39 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163)
 • Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji prac geodezyjnych  i kartograficznych, podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu skontaktowania się w sprawach związanych z realizacją prac geodezyjnych i kartograficznych, podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • Państwa dane mogę być wykorzystane do wystawienia dokumentu księgowego, podstawa prawna: Art. 106e. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2017 poz. 1221).
 • Państwa dane osobowe pozyskane do celów wystawienia dokumentu księgowego będą przechowywane przez okres pięciu pełnych lat po zamknięciu roku finansowego.
 • Państwa dane osobowe pozyskane do celów realizacji prac geodezyjnych i kartograficznych m.in. w celu skontaktowania się w sprawach związanych w realizacją prac geodezyjnych i kartograficznych zostaną zlikwidowane po zakończeniu prac.
 • Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych Państwa dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarza lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 • Przysługuje Państwu prawo przeniesienia danych do innego Administratora.
 • Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na sposób przetwarzania Państwa danych osobowych przez Naszą Firmę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji prac geodezyjnych i kartograficznych, zawarcia umowy lub wystawienia dokumentu księgowego. Nie podanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy, wystawienia tego dokumentu lub skontaktowania się z Państwem.